Hoe verloopt een EAP?

Wanneer uw medewerker gebruik kan maken van een Employee Assistance Programme, is de procedure bij problemen helder, laagdrempelig en betrouwbaar.

  1. Als werkgever kiest u hoeveel begeleiding uw werknemer kan gebruiken. U bepaalt o.m. het aantal sessies.
  2. Uw medewerker neemt vrijwillig contact op bij een probleem. Dat kan 24 uur op 24, 7 dagen op 7, online of via een gratis telefoonnummer. Het contact is altijd gegarandeerd vertrouwelijk.
  3. Na een telefonisch intakegesprek wordt de oproeper doorverwezen naar een gespecialiseerde counselor in zijn regio. Samen wordt een korte en oplossingsgerichte begeleiding afgesproken.  
  4. Uw medewerker krijgt enkele sessies met de counselor, buiten de werkuren en niet op de werkplek. Samen zoeken ze naar de snelste en meest pragmatische oplossing.

Contacteer ons