Training, coaching, bemiddeling en consultancy

Procesbegeleiding: strategisch welzijnsbeleid voor uw werknemers

Pulso bouwt met u aan bruisende organisatie met een bedrijfsstrategie waarin welzijn en veerkracht een plaats krijgen. Alle actoren werken zo op een geïntegreerde manier en op lange termijn aan een duidelijk omschreven doel. 

De aandacht voor veerkracht en welzijn van de medewerkers neemt toe, door de huidige VUCA-wereld (Volatile, Uncertain, Complex, Ambigu). Snelheid, onzekerheid, complexiteit en vervagende grenzen kenmerken de wereld waarin we vandaag leven en werken. De collectieve vraag naar werkbaar werk klinkt luider, ook omdat we langer zullen moeten werken. 

Waarom kiezen voor een strategisch welzijnsbeleid? 

De wendbaarheid en slagvaardigheid van organisaties hangen af van het aanpassingsvermogen van de medewerkers en teams. Aandacht voor het welzijn van werknemers moet verankerd worden in de dagdagelijkse bedrijfsvoering en dus in het DNA van uw organisatie.

Hoe verloopt deze procesbegeleiding? 

Wij begeleiden u in een of meerdere fases van het proces: 

  • Strategic focus and scope: Focus van uw welzijnsbeleid formuleren (differentiatie, performantie, kost, risico, toegevoegde waarde) en op basis hiervan de scope van het gewenste aanbod bepalen.
  • Assessment and analysis: Kwantitatieve en kwalitatieve metingen van veerkracht en welzijn uitvoeren en gap-analyse maken tussen het huidige en gewenst aanbod. 
  • Implementation: Een succesvol gebruik stimuleren door stakeholders te mobiliseren, het aanbod te branden en een gestructureerd communicatieplan te ontwikkelen.
  • Monitoring: Aan strategie aangepaste KPI's en een dashboard ontwikkelen om de resultaten van het beleid te monitoren en de programma's bij te sturen. 

Contacteer ons