Naar het nieuwe welzijns-normaal

De Covid-19 crisis heeft een enorme impact op organisaties, een impact die zich eveneens laat voelen in deze fase van de heropstart.

De heropstart en re-integratie op de werkplek brengt uitdagingen met zich mee die gelinkt zijn met de voor vele organisaties nieuwe economische realiteit en (structurele) veranderingen. Uitdagingen die dienen bekeken te worden vanuit een welzijnsbril, opdat organisaties en mensen de nodige veerkracht kunnen behouden. Pulso ondersteunt bij deze uitdagingen, en dit zowel organisatiebreed, als specifiek naar leidinggevenden, teams en medewerkers toe.

Wat na de lockdown?

Op organisatieniveau: Ready to launch

Pulso bekijkt graag met u of uw bedrijf ten aanzien van psychosociaal welzijn ‘Corona-proof’ aan de slag kan gaan. In een pakket van een 3-tal online meetings komen we samen tot een ‘heropstart & welzijnsbeleid’ met hierin de nodige welzijnsacties op alle niveaus.

Op niveau van de hiërarchische lijn

Inspelend op thema’s als verandering, veerkracht & mental check-in, ondersteunen we uw leidinggevenden en HR BP’s in hun ondersteuning van de mensen. En dit via online opleiding, coaching en/of intervisie.

Op niveau van de teams

Pulso ondersteunt teams die sterk geaffecteerd zijn door de gevolgen van de crisis, zoals teams in herorganisatie, en teams onder zware druk en stress. Dit via teamcoaching en/of intervisie.

Op niveau van de medewerkers

Ook voor de medewerkers breekt een nieuwe fase aan met nieuwe uitdagingen in het behouden van je veerkracht. Pulso geeft aangepaste online opleiding en voorziet in individuele begeleiding.

Contacteer ons