Projecten

Pulso participeert in allerlei soorten projecten rond psychosociaal welzijn. Zo dragen we bij aan kennis- en productontwikkeling rond dit thema.


E-mental health: online psychosociale zorg

eMEN: hoe kan e-mental health meer mensen in Europa de zorg bieden die ze nodig hebben? 

Lees meer

De loopbaan van ouders van een kind met een beperking

'Loopbaan met Zorg': hoe kunnen loopbaan- en zorgactoren deze ouders ondersteunen in professionele keuzes?

Lees meer


ESF project Change 4 Inclusion

Het project Change4Inclusion versterkt het loopbaandenken, stimuleert het HR-beleid en deelt de know how rond werkbaar werken

Lees meer


Interesse? Een specifieke vraag? 

Stel ons vrijblijvend uw vraag. 

Contacteer ons