Het Pulso-team

Pulso bestaat uit een 30-tal vaste medewerkers uit vier verschillende teams en een netwerk van een 350-tal zorgvuldig geselecteerde, gespecialiseerde counselors en coaches in de Benelux en Frankrijk.

Surveys, Tools & Product Development Team

Dit is een multidisciplinair team met IT-, onderzoeks- en inhoudelijke expertise. 

  • Deze pulso-medewerkers begeleiden vooral meettrajecten en risicoanalyses, ze gebruiken daarvoor de S-ISW (Short Inventory on Stress and Well-being) om welzijn en jobtevredenheid in uw organisatie te meten.  Dit kan aangevuld worden met modules rond specifieke thema's. Men gaat niet alleen kwantitatief aan de slag, ook participatieve risicoanalyses worden in samenwerking met collega's van de andere teams opgenomen. 
  • Dit team zorgt ook voor de implementatie van bestaande online tools binnen organisaties. Via deze online tools krijgen medewerkers van organisaties na het invullen van een vragenlijst meteen persoonlijke feedback en kunnen ze tips en adviezen lezen en oefeningen doen. 
  • Naast het implementeren van bestaande online tools, is dit team ook verantwoordelijk voor product development. Het ontwikkelen van specifieke tools op maat, gebaseerd op research en in nauw overleg met de actoren binnen uw organisatie. Daarbij wordt gebruiksvriendelijkheid van producten en een correcte en inzichtelijke rapportering nauw in het oog gehouden. 

Training, Coaching & Consultancy Team

Dit team helpt organisaties bij het implementeren van acties die betrokkenheid, motivatie en tevredenheid vergroten en problemen als stress, verzuim en conflicten voorkomen of aanpakken. De medewerkers van dit team zijn gespecialiseerd in training en opleiding, individuele counseling, coaching, bemiddeling en beleidsondersteuning. 

Beide teams, het Surveys, Tools & Product Development Team enerzijds en het Training, Coaching & Consultancy Team anderzijds, werken vaak samen in geïntegreerde trajecten. Een klant kiest vaak voor een analyse gecombineerd met ondersteuning bij het uitwerken van de acties, met het oog op succesvolle veranderingen.

EAP Team

Dit team biedt een werknemer individuele begeleiding (EAP, of Employee Assistance Programme) aan, dan kan een werknemer 24/24, 7/7 terecht bij dit team. 

  • Tijdens de kantooruren (9-17u) heeft de beller meteen een intakegesprek met een van onze case managers. Dit is een verkennend gesprek voor een duidelijk inzicht op de situatie. Zo kan de case manager de beller doorverwijzen naar de meest geschikte therapeut, psycholoog of coach. 
  • Indien de cliënt na de kantooruren, tijdens het weekend of op feestdagen contact opneemt met het EAP team, wordt zijn oproep doorgeschakeld naar een permanentiedienst. De telefonist noteert de vraag en gegevens van de beller en geeft deze door aan de case manager. Die contacteert de cliënt de volgende dag, tijdens de kantooruren. Voor dringende gesprekken en crisissituaties is er wel altijd een psycholoog van wacht. 

Office Team

Het Office Team van Pulso zorgt voor een goede dagelijkse gang van zaken en maakt zo het werk van de andere teams mogelijk. Deze medewerkers regelen de organisatorische, administratieve en financiële taken binnen Pulso.

Onze counselors

Een van onze grote troeven is het uitgebreide netwerk van gekwalificeerde en zorgvuldig geselecteerde counselors, uiterst divers in specialisatie, nationaliteit, taal, cultuur, gender ... Een 350-tal psychologen, coaches, juristen en andere specialisten zorgen mee voor kwalitatieve oplossingen bij klanten in alle regio's van België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk.