Waaruit is een EAP opgebouwd?

Vanuit een holistische visie op persoonlijke veerkracht ondersteunt Pulso's Employee Assistance Program (EAP) de mentale, de fysieke en de sociale veerkracht. Psychosociale ondersteuning vormt het basispakket. Dat kan u combineren met aparte modules, tot een individueel begeleidingsprogramma op maat.

Het basispakket van onze psychosociale ondersteuning omvat informatie, advies en begeleiding bij persoonlijke vragen, moeilijkheden of problemen van de werknemer, zowel in de privésfeer als in de werkcontext: stress, conflicten, partnerrelatie, opvoeding, rouwverwerking, depressie, alcoholgebruik enz.

Extra module: juridische ondersteuning

Informatie, advies en begeleiding bij vragen rond scheiding, alimentatie, erfenis huurcontracten, verzekeringscontracten, verkeerswet enz. Belangrijk: we behandelen geen vragen rond arbeidsrecht.

Extra module: budget

Informatie, advies en begeleiding bij vragen rond onevenwicht tussen inkomst en uitgaven, dreigende inbeslagname, opstellen van plan voor schuldaflossing, aanvragen afbetalingsplan enz. Belangrijk: we behandelen geen vragen rond financiële beleggingen.

Extra module: slaap

Informatie, advies en begeleiding bij vragen rond slaapkwaliteit van medewerkers in een ploegensysteem, (te) weinig of slecht slapen. 

Extra module: beweging

Informatie, advies en begeleiding bij vragen rond (opnieuw) op een gezonde verantwoorde manier bewegen.

Extra module: voeding

Informatie, advies en begeleiding bij vragen rond gezonde eetgewoonten en die volhouden.

Extra module: burn-out

Een gestructureerde coaching om beter om te gaan met stress, ter preventie van burn-out. In enkele sessies verwerven medewerkers inzicht in de verschillende bouwstenen van stress. Ze leren en oefenen vaardigheden om veerkrachtiger om te gaan met stress. 

Zelfhulp online

Aanvullend biedt Pulso ook e-mental health tools aan. Deze wetenschappelijk onderbouwde online tools zijn laagdrempelig en makkelijk in gebruik. 

Een groot netwerk van experts

Om elke module kwalitatief in te vullen, werkt Pulso met een breed netwerk van gespecialiseerde counselors en coaches: psychologen, psychotherapeuten, advocaten, bewegingsdeskundigen, voedingsdeskundigen, psychologen gespecialiseerd in slaapproblematiek ...

Een EAP op maat van uw organisatie

Pulso ontwikkelt een gepast EAP op maat, zorgt voor de lancering en motiveert medewerkers voor een optimaal gebruik. We bieden daarvoor communicatietools, presentaties, workshops, ... aan. We presenteren u bovendien regelmatig een statistisch en geanonimiseerd rapport over het gebruik van het programma. Hierin stippen we eventuele structurele problemen aan en geven we de aanbevelingen om deze op organisatieniveau aan te pakken

Contacteer ons