Individuele ondersteuning voor leidinggevenden

Voor leidinggevenden biedt Pulso een discreet en onafhankelijk klankbord voor elk probleem met of tussen medewerkers. Met een efficiënte en menselijke aanpak geven gecertificeerde coaches, met ervaring in managementfuncties en dus kennis van de bedrijfscontext, 'management support' op maat van de leidinggevenden. 

Vragen waar een leidinggevende mee kan zitten, zijn bv.:

 • Hoe motiveer ik een medewerker om hulp te zoeken?
 • Hoe ga ik om met persoonlijke problemen of sterke emoties van een medewerker?
 • Hoe breng ik een emotioneel moeilijke boodschap of slecht nieuws?
 • Hoe vang ik een medewerker op die een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt heeft?
 • hoe pak ik een conflict aan tussen twee medewerkers? 

Hoe werkt individuele begeleiding voor leidinggevenden? 

 1. De leidinggevende neemt vrijwillig contact op bij een probleem. Dat kan 24 uur op 24, 7 dagen op 7, online of via een gratis telefoonnummer. Het contact is altijd gegarandeerd vertrouwelijk.
 2. Na een telefonisch intakegesprek wordt hij doorverwezen naar een gespecialiseerde counselor in zijn regio. Samen wordt een korte en oplossingsgerichte begeleiding afgesproken.
 3. Tijdens een eerste sessie wordt de situatie besproken, worden de voornaamste knelpunten in kaart gebracht en komen de manager en de counselor tot een bepaalde aanpak. 
 4. In het tweede gesprek wordt deze aanpak verder uitgewerkt en wordt concreet afgesproken welke acties ondernomen worden. Hierna volgt de fase waarin de acties worden uitgevoerd. 
 5. Tijdens het laatste gesprek worden de acties, de bereikte resultaten en de ervaringen geëvalueerd. Zo kan wat geleerd werd verankerd worden in de managementstijl van de leidinggevende.

Wat is de meerwaarde van de individuele ondersteuning voor leidinggevenden? 

U kiest voor

 • een bijkomend extern en neutraal kanaal om de leidinggevende te ondersteunen bij emotionele uitdagingen.
 • een volstrekt vertrouwelijk kader waarbinnen de leidinggevende zijn twijfels kan ventileren en oplossingen zoeken. 
 • een individuele, flexibele en snelle aanpak. 
 • een counselor die zich verplaatst naar waar de leidinggevende wenst. De leidinggevende zelf verliest geen tijd met de verplaatsing. 

Contacteer ons