Individuele ondersteuning bij herstructurering

Pulso helpt bedrijven om psychosociale problemen bij een herstructurering te beperken, zowel bij mensen die het bedrijf moeten verlaten als bij personeelsleden die blijven, bij leidinggevenden en bij familieleden. 

Een herstructurering zorgt niet alleen voor emoties bij (te) ontslagen medewerkers. Bij collega's die achterblijven kan bv. lay-off survivor sickness voorkomen. Voor leidinggevenden breekt bovendien een moeilijke tijd aan waarin ze tegelijk de herstructurering moeten doorvoeren en de productiviteit en motivatie hoog moeten houden. In alle gevallen zijn er ook vaak een partner en gezinsleden achter de medewerker die met de herstructurering te maken krijgen, en ook zij beleven moeilijke emoties. 

Hoe werkt individuele begeleiding bij herstructurering? 

 • Als werkgever biedt u medewerkers een lopend of een tijdelijk Employee Assistance Programme (EAP) aan. Als u dat wenst, kan Pulso ook gespecialiseerde counselors binnen de muren van uw bedrijf ter beschikking stellen. Zo kunnen medewerkers in het bedrijf zelf opgevangen worden. Uw medewerkers en hun gezinsleden kunnen altijd individueel beroep doen op het EAP.
 • Pulso biedt opleidingen voor leidinggevenden rond bijvoorbeeld
  • ontslaggesprekken voeren
  • omgaan met emoties
  • doorstarten met het team na herstructurering

Management Support Service

Leidinggevenden die bij herstructureringen geconfronteerd worden met scherpe emoties bij medewerkers, kunnen beroep doen op de Management Support service van Pulso.  Pulso werkt hierbij met consultants, trainers en coaches die ruime ervaring hebben met de psychosociale en bedrijfsgebonden aspecten van herstructurering. 

Wat is de meerwaarde van individuele ondersteuning bij herstructurering? 

u kiest voor

 • extra ondersteuning, naast het basisaanbod bij een herstructurering
 • aandacht voor personeelsleden die kunnen blijven, en dus een betere doorstart na de herstructurering
 • aangepaste ondersteuning voor leidinggevenden
 • minder psychosociale schade bij herstructurering

Contacteer ons