Interviews and group discussions

Kwalitatieve welzijnsbevragingen: interviews en groepsgesprekken

Het psychosociaal welzijn in uw organisatie kan ook in kaart gebracht worden aan de hand van individuele gesprekken of groepsgesprekken. Deze methode wordt vaak gebruikt in kleine organisaties (<20 medewerkers), in specifieke teams of om in te zoomen op bepaalde thema's.

Met kwalitatief onderzoek wordt, net zoals Pulso's kwantitatieve bevraging onderzocht:

  • in welke maten ervaren mijn medewerkers stress? Lopen zijn het risico op burn-out? Ervaren zijn ongewenst gedrag op het werk bv. pesterijen? 
  • hoe gemotiveerd en bevlogen zijn mijn medewerkers? Hoe betrokken voelen ze zich bij hun job en hun organisatie?
  • factoren die welzijn op het werk beïnvloeden; arbeidsorganisatie, arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, arbeidsrelaties (de 5 A's).

De vragen tijdens deze gesprekken zijn erop gericht om taakbelasting, taakmotivatoren, ervaring van team en leidinggevenden en de invloed van organisaties en context in kaart te brengen. U kent zo de thema's waaraan u prioriteit moet geven bij verbeteringen, maar ook de positieve punten die uw medewerkers uitspreken tijdens dit participatie moment. 

Meer voorstellen voor verbetering

Anders dan bij kwantitatieve bevragingen gaat er tijdens de kwalitatieve bevraging veel aandacht naar het vinden van constructieve verbetervoorstellen. Zo krijgt u goede suggesties aangereikt vanop de werkvloer en verhoogt u de betrokkenheid en inspraak van uw medewerkers. 

Hoe kan een kwalitatieve bevraging eruit zien? 

Een kwalitatieve bevraging kan uitgevoerd worden

  • door groepsgesprekken, door individuele interviews of door combinatie van beide.
  • bij al uw medewerkers of bij (representatieve) steekproeven van uw organisatie. 
  • als opvolging van een kwantitatieve bevraging met de S-ISW, om de resultaten verder uit te diepen, om nog beter te begrijpen wat er leeft en om op een constructieve manier ideeën voor verbeteringen te verzamelen. 

Professioneel geanalyseerd, begeleid, geadviseerd

De consultants van Pulso staan in voor de volledige procesbegeleiding.

  • De verzamelde gegevens worden aan de hand van een inhoudsanalyse verwerkt tot een overzichtelijk en gedetailleerd rapport, dat samen besproken wordt. 
  • De consultants van Pulso zullen u vanuit hun eigen expertise en ervaring de nodige adviezen geven.

Contacteer ons