Kwantitatieve welzijnsbevraging: de S-ISW-vragenlijst

Vragenlijst S-ISW ('Short Inventory on Stress and Well-Being') spoort psychosociale risico's op het werk op. Pulso brengt voor u het welzijn van uw medewerkers en alle beïnlvoedende factoren in kaart met objectieve, kwantitatieve resultaten. 

U krijg inzicht in wat er speelt in uw organisatie én handvaten om het welzijn in uw organisatie te verbeteren.

 • negatieve belevingen: in welke mate ervaren mijn medewerkers stress? Lopen zij het risico op burn-out? Ervaren zij ongewenst gedrag op het werk bv. pesterijen? 
 • positieve belevingen: hoe gemotiveerd en bevlogen zijn mijn medewerkers? Hoe betrokken voelen ze zich bij hun job en hun organisatie?
 • arbeidssituatie: arbeidsorganisatie, arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, arbeidsrelaties (de 5 A's) 

Wetenschappelijk onderbouwd

Als spin-off van de KULeuven en de UCL, ontwikkelt Pulso haar meetinstrumenten in een multidisciplinair team van specialisten, voortbouwend op onderzoek van universiteiten en op eigen praktijkervaringen. Onze metingen voldoen ook aan de nodige methodologische vereisten qua validiteit en betrouwbaarheid. 

Door de overheid erkend

De S-ISW werd ontwikkeld met de steun van de federale overheidsdienst Werkgelegendheid, Arbeid en Sociaal Overleg en van het Europees Sociaal Fonds. De vragenlijst is een van de weinige instrumenten die erkend worden om psychosociale risico's op het werk kwantitatief te meten. 

Flexibel en moduleerbaar

De S-ISW bevat verschillende modules en kan dus aangepast of uitgebreid worden: 

 • Leiderschapsstijl
 • Veranderingsmanagement
 • Ergonomie
 • Leeftijdsbewust personeelsbeleid
 • Veiligheid
 • Verloningsbeleid
 • Absenteïsme
 • Gezondheid
 • Alcohol- en druggebruik
 • Ongewenst gedrag
 • Engagement

Ook extra open of gesloten vragen op maat van uw organisatie kunnen toegevoegd worden. 

Eenvoudig, en met professionele begeleiding

De S-ISW- vragenlijst bevat korte heldere vragen. De tool is beschikbaar is verschillende talen, en kan online of op papier ingevuld worden. Het hele proces wordt bovendien intensief en professioneel begeleid door een ervaren Pulso-onderzoeker. 

Anonimiteit en confidentialiteit gegarandeerd

Als externe en neutrale partner staan wij garant voor een vertrouwelijke behandeling van de gegevens en resultaten van uw medewerkers. De onderzoekers van Pulso zijn gebonden aan een deontologische code en geven individuele antwoorden en resultaten nooit vrij. Een noodzakelijke voorwaarde opdat deelnemers de vragenlijst in alle eerlijkheid kunnen invullen. 

Met praktische adviezen voor next steps

U ontvangt een overzichtelijk en gedetailleerd organisatierapport met uitgebreide benchmarking waarin alle resultaten grafisch zijn uitgewerkt. U kunt dat op papier ontvangen, of online raadplegen op een dashboard.
De resultaten van uw organisatie worden bovendien vergeleken met een brede en actuele referentiegroep. Pulso beschikt over een Belgische referentiegroep van ongeveer 150.000 observaties uit 250 verschillende organisaties uit de profit-sector, publieke sector en socialprofit-sector. 

Een persoonlijk adviesrapport voor elke individuele werknemer

Dit optionele adviesrapport bevat

 • resultaten van de medewerker in vergelijking met een relevante benchmark
 • gepersonaliseerd advies met tips en tricks om zijn welzijn te verbeteren
 • toegang tot een online bibliotheek waarin hij allerlei informatie rond welzijn op het werk vindt.

De adviezen kunnen bovendien aangevuld worden met specifieke informatie van de organisatie (bv. contactpersonen, opleidingsaanbod, Employee Assistance Programme, ...)

Contacteer ons