WOD Well-being & Organisational Dynamics Tool

Een all-in-one tool om het welzijn en de dynamieken binnen uw organisatie te optimaliseren.

WOD Logo

Well-being

Meet de hartslag van uw bedrijf. Scan een breed scala aan welzijnsindicatoren. Vergelijk uw resultaten met een relevante benchmark. Krijg zicht op de sterke punten van uw organisatie om ze verder te verankeren. Identificeer aandachtspunten en risicopopulaties om gepaste acties te ondernemen.

Organisational

Stem welzijn en prestaties beter op elkaar af. Ontdek en monitor uw belangrijkste Key Performance Indicators. Identificeer de belangrijkste drivers om verandering te realiseren. Optimaliseer zo de impact op het welzijn van uw werknemers en verbeter de prestaties van uw organisatie.

Dynamics

Ontdek de dynamieken van vandaag om de successen van morgen voor te bereiden. Verken via het interactief dashboard de drivers en de welzijnsindicatoren voor elke groep binnen uw organisatie op basis van eigen vragen en interesses. Krijg inzicht in de specifieke dynamiek van uw organisatie en van de verschillende teams. Ontdek de meest zinvolle verbanden om gerichte acties op te zetten.

Praktisch, snel en met professionele begeleiding

Uw medewerkers worden uitgenodigd door Pulso om de WODTM-vragenlijst in te vullen. Dit kan online of via papier, en vraagt hooguit 15min tijd van uw medewerkers.

Onmiddellijk na het verzamelen van de gegevens, zullen alle resultaten voor uw organisatie beschikbaar zijn in een overzichtelijk online dashboard.

Deze resultaten geven u een duidelijk inzicht in de belangrijkste welzijnsindicatoren (engagement, jobtevredenheid, stress, burnout, absenteïsme, etc.), en in de belangrijkste hefbomen, prioriteiten en doelgroepen voor uw organisatie.

De WODTM-tool ondersteunt u aldus bij het opzetten of verder optimaliseren van uw welzijnsbeleid.

U kan tijdens het hele proces rekenen op een doorgedreven begeleiding van de ervaren Pulso consultants.

Evidence based en actueel

De WODTM-vragenlijst is gebaseerd op actuele theoretische modellen uit de organisatiepsychologie en is wetenschappelijk gevalideerd aan de hand van verschillende onderzoeksprojecten.

De WODTM-vragenlijst is gebaseerd op de gekende S-ISW©-vragenlijst (Short Inventory on Stress & Well-being) van Pulso, die ontwikkeld werd met de steun van het Europees Sociaal Fonds en erkend werd als tool voor het uitvoeren van psychosociale risicoanalyses.

De WODTM-vragenlijst werd verder aangepast en uitgebreid met de meest actuele inzichten met betrekking tot welzijn en engagement op het werk.

Krachtig en aanpasbaar

De WODTM-tool is een krachtige tool om organisatiedynamieken in al hun complexiteit te vatten.

De WODTM-vragenlijst bestaat uit 100 vragen:

 • 27 welzijnsindicatoren
 • 60 werkkenmerken of drivers
 • 13 sociodemografische variabelen

Het is mogelijk de WODTM-vragenlijst aan te passen en uit te breiden met extra vragen op maat van uw organisatie.

Pulso beschikt ook over korte vragenlijsten (modules) die aan de WODTM vragenlijst kunnen worden toegevoegd:

 • Verzuim
 • Ongewenst gedrag op het werk
 • Leiderschapsstijl
 • Organisatieveranderingen
 • Veiligheid op het werk
 • Leeftijdsbewust personeelsbeleid
 • Inrichting van de werkpost
 • Leefstijl
 • Steun privéleven en maatschappij
 • Individuele hulpbronnen

Dynamisch en interactief

Met de WODTM-tool ontvangt u onmiddellijk resultaten voor uw organisatie en voor al uw subgroepen, overzichtelijk gepresenteerd in een dynamisch en interactief dashboard. Op die manier kan u snel inspelen op wat er leeft in uw organisatie en op de behoeften van uw medewerkers. U kan zelf de resultaten verder analyseren, interpreteren, en toetsen aan uw hypothesen.

Robuuste benchmark

U kan de resultaten van uw organisatie en van uw subgroepen vergelijken met een robuuste externe benchmark.

Daarnaast kan u uw verschillende subgroepen ook onderling met mekaar vergelijken (interne benchmark) en kan u de evolutie in de tijd nauwkeurig opvolgen.

Actiegericht

De WODTM-tool is een unieke tool waarmee u een duidelijk beeld krijgt van het welzijn van uw werknemers, en die u toelaat om gepaste acties te ondernemen. De ervaren consultants van Pulso ondersteunen u, zowel bij het opstellen van het actieplan, als bij het implementeren en evalueren van de acties.

Persoonlijk advies voor elke werknemer

Voor elke individuele werknemer is er een individueel feedbackrapport met persoonlijke resultaten en adviezen beschikbaar onmiddellijk na het invullen van de survey.

Pulso kan ook individuele werknemers met specifieke noden verder ondersteunen.

Anoniem en confidentieel

Als externe en neutrale partner staat Pulso garant voor een vertrouwelijke behandeling van de gegevens en resultaten van uw medewerkers. Een noodzakelijke voorwaarde opdat deelnemers de vragenlijst in alle eerlijkheid kunnen invullen.

De toegang tot het online dashboard is eveneens beveiligd.

Pulso hanteert hoge normen inzake Personal Data Protection.

Internationaal

De WODTM-tool is beschikbaar in verschillende talen en wordt ondersteund door een uitgebreid internationaal netwerk van partners.

Meer informatie kan u vinden op https://wod.pulso-europe.eu/

Contacteer Ons