Philippe Pirard

Korpschef bij Politie Limburg Regio Hoofdstad

Hun expertise en knowhow voor dit soort projecten was van onschatbare waarde voor de evolutie van ons project. Dankzij hun aanwezigheid tijdens de groepsvergaderingen konden we de juiste acties prioritiseren en werden de nodige veranderingen met een positieve instelling onthaald.

Lees meer