Main menu

Main menu - EN

Main menu - FR

Procesbegeleiding: geïntegreerd verzuim- en re-integratiebeleid voor uw werknemers

U wilt investeren in een verzuimbeleid en dus in het welzijn en productiviteit van uw medewerkers. Pulso is daarbij graag uw partner. We ondersteunen organisaties om absenteïsme aan te pakken (met de nadruk op preventie) en re-integratie te optimaliseren.

De (in)directe kosten voor kort- en langdurig verzuim stijgen, zowel voor medewerkers, organisatie als maatschappij. Wat opvalt is dat dat verzuim vaak een mentale oorzaak heeft. Het is zelfs de meest voorkomende reden voor arbeidsongeschiktheid, meer dan bv. rugklachten. De Belgische overheid introduceerde daarom een nieuwe regelgeving rond verzuim en re-integratie. Het ondersteuningspakket van Pulso past binnen uw naleving van deze wetgeving. 

Werken werkt genezend

Pulso baseert zich voor advies en begeleiding op wetenschappelijk onderzoek, ervaring uit cases uit het buitenland (bv. Nederland sinds de wet Poortwachter van 2002) en eigen ervaring vanuit het door de Europese overheid ondersteunde project 'Depressie en Werk'.
We geloven dubbele aanpak effect heeft:

  • een geïntegreerd preventiebeleid rond verzuim en re-integratie
  • gecoördineerde interventies binnen de eerste 4 maanden van afwezigheid

We geloven immers dat werken genezend werkt. En dat niet werken een keuze bevat, die u kunt beïnvloeden. 

Welke mogelijke programma's?

We ondersteunen u om een gedragen beleid te ontwikkelen, waarbij verantwoordelijkheden gedeeld worden en een positieve instelling belangrijk is. En een beleid dat zich niet enkel richt op de afwezigen, maar vooral ervoor zorgt dat uw medewerkers geëngageerd aan de slag blijven. Pulso biedt diverse programma's om het verzuim te voorkomen, gepast aan te pakken en een duurzame re-integratie te verzekeren.

  • consultancy: analyse van de verzuimcijfers van uw organisatie, advies en begeleiding op maat om dit te verminderen en meer verzuim te voorkomen (verhogen van de belastbaarheid van medewerkers, begrenzing verzuimgelegenheid) 
  • opleidingen: Pulso biedt een uitgebreide waaier van opleidingen rond psychosociaal welzijn. Daarnaast kunt u binnen dit traject ook kiezen voor opleidingen als 'duurzaam, geïntegreed aanwezigheidsbeleid' , 'verzuim-, opvang- en re-integratiegesprekken voeren' enz.
  • re-integratie case management: uitgebreidere opleidingen voor re-integratiecoaches, leidinggevenden, HR-medewerkers, vertrouwenspersonen enz. met extra informatie, tools en vaardigheden voor de ondersteuning van afwezige medewerkers.
  • bemiddeling en coaching: we begeleiden medewerkers duurzaam terug richting de werkvloer

Het gevarieerde aanbod is gericht op medewerkers, teams, leidinggevenden, HR-medewerkers, stafleden, preventieadviseurs, coaches, vertrouwenspersonen enz.

Contacteer ons