Loopbaan met zorg: focus op zorg en werkbalans voor ouders van kinderen met een beperking

Dit project ondersteunde ouders van een minderjarig zorgenkind in de persoonlijke zoektocht naar een goede balans tussen leven met een zorgenkind en de eigen loopbaan. Zorgen voor een kind met een beperking leidt er immers vaak toe dat ouders hun beroepsleven stopzetten of reduceren. Het project 'Loopbaan met Zorg' hielp met begeleiding in een bewuste loopbaankeuze en de haalbaarheid van de combinatie zorg met werk of opleiding.

'Loopbaan met zorg' is een innovatief project in opdracht van ESF Vlaanderen, uitgevoerd door de KULeuven in samenwerking met Pulso, VDAB en Thomas More K-Point. Het intersectorale project verzamelde en ontwikkelde tools voor ouders en professionelen, die ondersteuning bieden bij loopbaanvragen.

  • Proftools voor loopbaanactoren (VDAB, loopbancentra,...) en zorgactoren (thuisbegeleidingsdienst, VAPH, DOP, ...): praktische en theoretische achtergrondinformatie en ondersteuning bij gesprekken over loopbaanvragen met de ouder van een zorgenkind. De meeste tools zijn ook bruikbaar voor ondersteuning van andere mantelzorgers.
  • Oudertools ondersteunen de ouders, tijdens een gesprek met een loopbaan- of zorgactor of voor individueel gebruik.

Deze tools en meer informatie kan u vinden op de website van Loopbaan met Zorg

Contacteer ons