De geschiedenis van Pulso

De wortels van Pulso liggen bij drie bedrijven, gespecialiseerd in ondersteuning van psychosociaal welzijn in organisaties. Limits VZW, ISW en Eupora starten op verschillende momenten hun samenwerking. 

1993: Limits vzw

Limits vzw wordt opgericht naar aanleiding van het KB over de aanpak van ongewenst seksueel gedrag binnen privéondernemingen (1992). De organisatie

  • registreert meldingen rond geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag op het werk en zorgt voor bemiddeling. Overheidsdiensten doen beroep op Limits vzw als centraal meldpunt voor onderwijs en Vlaamse overheid.
  • geeft opleiding aan vertrouwenspersonen (in samenwerking met Lucina van KULeuven.)
  • werkt aan een positief beleid rond respectvol omgaan met elkaar op het werk. 

1998: ISW

Enkele professoren van de universiteiten van Leuven en Nijmegen, gespecialiseerd in werkorganisatie, gedrag, gezondheid en welzijn richten het Instituut voor Stress en Werk (ISW) op.


Deze professoren (op de foto: Paul Eelen, Kees Hoogduin, Dirk Hermans en Omer Van den Bergh) bundelen de krachten om onderzoek te doen naar psychosociaal welzijn en om expertise in klinische en gezondheidspsychologie te vertalen naar professionele tools en interventiemethodieken. Later sluiten professoren van de universiteiten van Luik en Louvain-la-Neuve zich aan. 

Prof. Koenraad Debackere en Raf Moons van het Gemma Frisius Fonds KULeuven hebben ISW in de beginjaren bijgestaan met expertise in onderzoek, technologie en financiering.

2001: Eupora

Eupora Counseling Services is een van de eerste aanbieders van EAP in België. Het bedrijf wil psychotherapeutische kennis uitdragen naar het bedrijfsleven en medewerkers van klanten de kans geven om snel en discreet beroep te doen op de expertise van gekwalificeerde psychologen. Belgische klanten brachten Eupora in tien verschillende Europese landen, waar het rechtstreeks of via lokale partners werknemers ondersteunt. 


Bénédicte Taymans d’Eypernon en Marcel Willems zijn de oprichters van Eupora. 

2005: ISW Limits

ISW en Limits vzw sluiten een samenwerkingsovereenkomst. Het bedrijf wordt toonaangevend in innovatieve projecten en wetenschappelijk onderbouwde tools en services. Vele ondernemingen doen beroep op ISW Limits

  • voor Employee Assistance Programmes (EAP)
  • voor kwantitatieve en kwalitatieve bevragingen
  • voor trajecten, begeleidingen en opleidingen

rond welzijn, constructieve samenwerking, gezondheid, tevredenheid en productiviteit op het werk.

Dirk Antonissen (CEO ISW) en Maureen Luyens (directeur Limits vzw) slaan de handen in elkaar om een uniek aanbod op vlak van psychosociaal welzijn aan te kunnen bieden. Onder leiding van Dirk Antonissen wordt ISW Limits verder uitgebouwd.

2015: ISW Eupora

Eupora en ISW Limits besluiten te fusioneren. Op deze manier blijven we samen toonaangevend in Europa op vlak van EAP, Psycho-sociale risicoanalyse en online tools, en bieden we een uitgebreid dienstenpakket rond welzijn op het werk. We werken hierbij geregeld en constructief samen met stakeholders, zoals het algemeent management, HR, externe en interne diensten voor preventie en bescherming en werknemersvertegenwoordigers. De tevredenheid van onze klanten blijft de ultieme toetssteen. 


2017: Pulso

Eupora en ISW Limits gaan samen verder als Pulso.