Disclaimer

03-04-2017

Intellectueel eigendom

Deze website is voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pulso Europe is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Pulso Europe.

Geen garantie op juistheid

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Pulso Europe streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Pulso Europe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan computer, hard- of software, virussen of andere ongemakken door het bezoek aan de website.

 Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.