Main menu

Main menu - EN

Main menu - FR

Ons trainings- en opleidingsaanbod

Pulso biedt kwalitatieve opleidingen over verschillende aspecten van psychosociaal welzijn op het werk, doorweven met jarenlange bedrijfservaring en praktijkvoorbeelden. Zo verhoogt u het welzijn van uw medewerkers.

We bekijken samen met u hoe de gevraagde opleiding kadert binnen het huidige welzijnsbeleid van uw organisatie en de wetgeving rond preventie van psychosociale risico's op het werk. Bovendien stemmen we de opleiding(en) af op eerdere en toekomstige initiatieven. 

Pulso, voor elk type opleiding

Pulso is uw betrouwbare partner

 • of u nu een specifieke vraag heeft rond een korte infosessie of workshop, of u zoekt een geïntegreerd, meerdaags welzijnstraject van verschillende opleidingen. 
 • voor een opleiding die kan sensibiliseren, informeren, skills aanleren enz.
 • voor een eventueel natraject met individuele coaching of intervisie. 
 • voor een train-de-trainer-programma, wanneer u verkiest om eigen mensen als trainer in te schakelen.

Rond welke thema's kunt u een opleiding aanvragen? 

Onze opleidingsprogramma's zijn gespecialiseerd in: 

 1. Stress en burn-out: programma's voor leidinggevenden, medewerkers en andere belanghebbenden waarin stressmanagement en stressdetectie centraal staan. 
 2. Positief op het werk: programma's vanuit de positieve psychologie rond veerkracht, engagement, geluk, zelfvertrouwen, zelfzorg, assertiviteit enz.
 3. Conflicten en ongewenst gedrag: programma's voor vertrouwenspersonen, preventieadviseurs, medewerkers en leidinggevenden rond conflictmanagement, conflicthanteringsskills en communicatievaardigheden. Pulso staat als opleidingsverstrekker voor de "Vijfdaagse opleiding voor (nieuwe) vertrouwenpersonen" vermeld op de lijst van de federale overheid (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg). 

Waarom kiezen voor een opleidingsprogramma? 

onze opleidingsprogramma's zijn: 

 • Evidence-based: voortdurende updates van het programma, volgens de laatste wetenschappelijke bevindingen van de KULeuven. 
 • Praktijkgericht: ingebed in de werksituatie van de deelnemers en nauw aansluitend bij hun vragen en noden, focus op concrete voorbeelden, tips, oefeningen, rollenspelen, filmmateriaal. Zo kan hetgeen geleerd werd naar de praktijk worden omgezet, na beëindiging van de opleiding. 
 • Geïntegreerd: afgestemd op eerdere en geplande initiatieven binnen uw organisatie.
 • Gericht op lange termijn: geen one-shot-activities, wel ingebed in het welzijnsbeleid van uw organisatie.
 • Flexibel en op maat: aangepast aan uw vragen en noden, verschillende types opleidingen (duur, methodiek).
 • Gegevens door trainers die de nodige kennis combineren met ruime bedrijfservaring.

Contacteer ons