ROI studies rond stress en rendement

Resultaten uit kwantitatieve welzijnsbevraging of kwalitatieve onderzoek worden in verband gebracht met KPI's (key performance indicators) van uw organisatie: performantie, verloop, absenteïsme ... Een ROI studie kijkt naar de 'return on investment' van uw werknemers, en hoe stress die ROI beïnvloedt. U krijgt zo inzicht in voorspellende factoren voor uw bedrijfsresultaat.

Stress heeft negatieve gevolgen voor een individu maar ook voor uw organisatie. Des te meer stress, des te minder productief engagement van uw medewerkers. Pulso kan nagaan wat dit betekent voor uw organisatie, voor specifieke departementen of voor bepaalde doelgroepen binnen uw organisatie. Samen met u selecteren we de belangrijkste KPI's die we vervolgens verbinden aan het welzijn van uw medewerkers en aan hun beleving van de arbeidssituatie.

Contacteer ons