HappyCare: verhoog zelf je mentale veerkracht

Werkgerelateerde stress is een van de belangrijkste oorzaken van werkverzuim en arbeidsongeschiktheid. Daarom is het belangrijk aandacht te hebben voor de geestelijke gezondheid van werknemers. Dat levert op: mentaal veerkrachtige werknemers kunnen veel kosten besparen. Wie zich goed in zijn vel voelt, functioneert beter.  

Waarop is HappyCare gebaseerd?

Onderzoek toont dat iemand zijn eigen geluksgevoel voor 40% kan beïnvloeden, door zijn gedrag en manier van denken aan te passen. Aan mentale veerkracht kan iedereen dus werken. HappyCare is een online zelfhulptool die helpt bij het verhogen van die mentale veerkracht, door middel van oefeningen, getuigenissen, advies en informatie. De strategieën die gehanteerd worden binnen HappyCare zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek: positieve psychologie, cognitieve gedragstherapie, mindfulness en gezondheidspsychologie. 

Hoe werkt HappyCare?

  • De deelnemer krijgt eerst een vragenlijst. Op basis van persoonlijke resultaten worden bepaalde topics geadviseerd.
  • In de tool vindt de gebruiker een wandelplan met zeven gelukspaden. Elk gelukspad heeft een aantal rustpunten. Je kan wandelen van rustpunt naar rustpunt en helemaal zelf je route bepalen. Met een klik op een wandelpad kom je in verschillende thema's, met oefeningen en informatie: drijfveren, waarden en doelen, positieve relaties, ombuigen van negatieve gedachten, ontspannen, meer aandacht voor het hier en nu, richten op dingen waar je invloed op hebt en gezonde levensstijl.
  • Naast het wandelplan is er ook elke maand een nieuwe tip om je veerkracht te vergroten. Die kan ook per mail worden toegestuurd. 
  • Uw organisatie kan binnen deze tool ook een eigen pagina creëren ('Happy@...'). Hier kunt u uw werknemers informeren over initiatieven rond welzijn op het werk, nuttige contactpersonen, ...

 HappyCare plan

Contacteer ons