Ondersteuning voor snelle en duurzame re-integratie

Verzuim is een dure zaak. Niet alleen voor de maatschappij, maar ook voor de werknemer en de werkgever brengt afwezigheid een aantal directe en indirecte kosten met zich mee die best zoveel mogelijk ingeperkt worden. Bovendien wordt absenteïsme beschouwd als slechts het topje van de ijsberg, als een eerste zichtbare indicatie dat het minder goed gesteld is met het welzijn en de motivatie van de medewerkers. Iedereen in een organisatie heeft dus baat bij een goed strategisch verzuim en re-integratiebeleid. Pulso biedt daarnaast ook een re-integratieprogramma aan voor uw medewerkers.

Het re-integratieprogramma van Pulso (RPP)

Het re-integratieprogramma van Pulso heeft als doel medewerkers die verzuimen omwille van een psychosociale problematiek op een snelle, onderbouwde en innovatieve manier terug aan het werk te helpen. Op een systemische manier coachen we medewerkers om op een duurzame en gezonde manier terug aan het werk te gaan.

Het re-integratieprogramma van pulso omvat het oplossingsgericht faciliteren van de werkhervatting.Medewerkers (al dan niet op doorverwijzing) kunnen via ons case management terecht bij een Pulso gecertificeerde re-integratiecoach, met een achtergrond in cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie. De methodiek die de re-integratiecoach hanteert is gebaseerd op literatuur, ervaringen en onderzoek en werd mede ontwikkeld in het kader van een ESF project zorg en werk (zie voor meer informatie www.zorgwerkportaal.be). Deze methodiek bestaat uit vier vastgelegde fasen waarbinnen maatwerk mogelijk is:

  • Intake: Kennismaking cliënt en problematiek
  • Analyse: Diepgaande analyse van het probleem op het niveau van het individu en de werksituatie, opmaak van een actieplan om te re-integreren
  • Aan de slag: Behandeling en uitwerking van actieplan
  • Opvolging: Na heropstart. Evaluatie en hervalpreventie

Elke begeleiding is steeds op maat van de medewerker. De medewerker heeft de keuze om dit traject face to face te volgen of via online sessies. Voor en na de sessies heeft de medewerker toegang tot verschillende tools on-en ofline die extra ondersteuning bieden bij de begeleiding.

Het behandeltraject wordt aangevuld met interventies gericht op het werk. Deze omvatten onder andere tussentijdse medische rapportage aan de bedrijfsarts, tussentijdse procesinformatie aan werkgever/re-integratiecoach, telefonisch contact met werkgever/re-integratiecoach, follow up gesprek en een afstemmingsoverleg met de betrokken actoren.

Voor meer informatie neem contact op via de contactpagina.

Intern re-integratie case management team

Als organisatie kan je ook voor kiezen om het re-integratiecase management zelf te organiseren. In dat geval kan Pulso je helpen bij het screenen, opleiden en superviseren van interne medewerkers.

Welke dienstverlening u ook kiest, Pulso houdt steeds rekening met de fases die momenteel voorgeschreven worden in de wetgeving rond re-integratie. Deze wetgeving formaliseert immers de stappen die doorlopen dienen te worden wanneer men een werknemer na ziekte/arbeidsongeschiktheid opnieuw het werk wilt laten hervatten.