Individuele ondersteuning na schokkende gebeurtenissen

Pulso biedt psychosociale opvang voor medewerkers die betrokken waren bij een schokkende gebeurtenis, ook wel 'critical incident support' genoemd. Gebeurtenissen zoals een arbeidsongeval, zelfdoding, de plotse dood van een collega brengen sterke emoties teweeg. Ook een bedrijfsbrand, overval of aanslag kunnen een grote impact op medewerkers hebben.

Gepaste opvang voor medewerkers ontbreekt in vele crisis- of rampenplannen. Wanneer geen geschikte opvang wordt voorzien, kunnen onverwerkte emoties echter het functioneren van de medewerker zwaar beïnvloeden, bv. door een posttraumatisch stresssyndroom. Een werkgever kan zorgen voor de preventie van psychosociale schade na schokkende gebeurtenissen. Pulso baseert zich hierbij op het proces van schokdoorwerking.

Hoe werkt individuele ondersteuning na een schokkende gebeurtenis?

Als werkgever biedt u medewerkers een lopend of een tijdelijk Employee Assistance Programme (EAP) aan. Uw medewerkers kunnen altijd individueel beroep doen op het EAP, begeleid door counselors die opgeleid en gesuperviseerd worden door crisis- en traumaspecialisten.

  • Pulso helpt uw organisatie om een bedrijfsintern psychosociaal crisisteam op te bouwen, met screening, opleiding en regelmatige intervisie. Pulso werkt bovendien samen met dit team een specifiek plan van aanpak uit, met verschillende scenario's voor mogelijke crisissituaties binnen de onderneming.
  • Acute fase (0 – 72 uur na de schokkende gebeurtenis): Onmiddellijk na het incident verzorgt het interne psychosociaal crisisteam de eerste acute opvang, eventueel met ondersteuning van Pulso. 24 tot 72 uur na de crisis of ramp begeleiden specialisten van Pulso een eerste gestructureerde groepsopvang met de slachtoffers en betrokken medewerkers.
  • Doorwerkingsfase (72 uur – 3 maanden na de schokkende gebeurtenis): Na een drietal weken wordt een tweede gestructureerde groepsopvang georganiseerd om o.m. te detecteren welke medewerkers nog een sterke impact ervaren op hun functioneren.
  • Fixatiefase (> 3 maanden na de schokkende gebeurtenis): Medewerkers voor wie een negatieve fixatie (een posttraumatisch stresssyndroom) dreigt, worden doorverwezen naar gespecialiseerde hulp. Op de verjaardag van de crisis of ramp biedt Pulso eventueel ondersteuning bij het organiseren van een herdenkingsmoment.

Wat is de meerwaarde van individuele ondersteuning na een schokkende gebeurtenis?

U kiest voor

  • een aanvulling op het algemene crisisinterventieplan
  • een concreet plan van aanpak op maat van de onderneming
  • een eigen, goed geschoold team dat zorgt voor een kwaliteitsvolle eerste opvang
  • professionele en gespecialiseerde ondersteuning bij het organiseren van gestructureerde groepsopvang en herdenkingen
  • minder kans op absenteïsme en presenteïsme


Contacteer ons