Balance Tool: welzijnsbalans voor werknemers en organisatie

De Balance Tool is een online tool om individuele medewerkers zicht te geven op hun eigen niveau van stress en motivatie en op hun werkbeleving. De gebruiker krijgt mogelijke acties aangereikt, om zijn eigen welzijnsbalans in evenwicht te houden. 

Hoe werkt de Balance Tool? 

  1. De Balance Tool start met een korte zelfevaluatie (gebaseerd op de S-ISW-vragenlijst) waarin gepeild wordt naar psychosociaal welzijn op het werk en de beleving van de werksituatie. 
  2. De persoonlijke score wordt vergeleken met een referentiescore, waarmee een risico-indicatie wordt gegeven: een verhoogd risico wanneer de score minder goed is dan de referentiecode, een verlaagd risico wanneer de score beter is dan de referentiescore. 
  3. De Balance Tool richt zich op empowerment van medewerkers, met wetenschappelijk onderbouwde tips rond hoe elk individu het eigen welzijn in handen kan nemen. Deze algemene, adviserende teksten zijn geïnspireerd door de principes van de cognitieve gedragstherapie. 
  4. U kunt ook specifieke adviesteksten op maat van uw organisatie opnemen in de balance Tool. Zo maakt u uw ondersteuningsaanbod (interne en externe sociale kaart) beter bekend en kunt u de medewerkers die daar baat bij hebben, bereiken. 

Hoe kan de Balance Tool worden ingezet? 

De Balance Tool kan op grote schaal geïmplementeerd worden als een individuele ontwikkelingstool. Ook kunt u hiermee specifieke doelgroepen in de organisatie screenen op vlak van welzijn en perceptie van de werksituatie. Deze tool inspireert zo de individuele medewerker én uw organisatie.  U krijgt zicht op het totaalbeeld van het welzijn van medewerkers, en u kunt zo prioriteiten en acties vormgeven.

Contacteer ons