Beleidsadvies na een welzijnsbevraging in uw organisatie

Na een kwantitatieve bevraging of kwalitatief welzijnsonderzoek biedt Pulso u verdere beleidsondersteuning aan, ten aanzien van de bestaande interne en externe partners van uw organisatie. Pulso denkt met u mee over de verdere vormgeving van uw welzijnsbeleid op organisatie-, team- en individueel niveau. 

We stellen u de meest geschikte aanpak, methodieken en instrumenten voor. 

  • We helpen u om de prioriteiten uit onze bevragingen om te zetten in positief geformuleerde aanbevelingen.
  • Vervolgens begeleiden we u om deze aanbevelingen te concretiseren in werkbare actieplannen, met een timing en taakverdeling.
  • We kunnen u ook helpen de acties te realiseren en uw welzijnsbeleid verder vorm te geven. Ons team van coaches, trainers en organisatieconsultants bieden begeleiding bij knelpunten. 

Wij waken hierbij erover dat de voorgestelde acties passen bij uw specifieke context en in lijn zijn met de visie, strategie, en waarden van uw organisatie. 

Contacteer ons